“ӨНДӨР ГЭГЭЭН ЗАНАБАЗАРЫН ХОСГҮЙ ҮНЭТ БҮТЭЭЛҮҮД” цомог

Нэмсэн огноо: 2016/08/25

“ӨНДӨР ГЭГЭЭН ЗАНАБАЗАРЫН ХОСГҮЙ ҮНЭТ БҮТЭЭЛҮҮД” цомог

ҮНЭ-20,000 төгрөг

Чойжин ламын сүм музейн сан хөмрөгт хадгалагдаж буй Өндөр гэгээн Занабазарын хосгүй үнэт бүтээлүүдийн дээжээс түүний ариун мутрын болон дэг сургуулийн сор болсон 17 бүтээлийг багтаасан 46 тал бүхий “Өндөр гэгээн Занабазарын хосгүй үнэт бүтээлүүд” цомог.