“ЦАМ” цомог

Нэмсэн огноо: 2016/08/25

“ЦАМ” цомог

ҮНЭ-20,000 төгрөг

Музейн сан хөмрөгт хадгалагдаж буй цамийн баг, өмсгөлүүдээс дахин давтагдашгүй, сор болсон 45 бүтээлийг дээжлэн оруулсан 72 тал бүхий “Цам” цомог.