Тасалбарын үнэ

Нэмсэн огноо: 2016/08/25

                                                               Тасалбарын үнэ

Тасалбарын төрөл

Үнэ

Хамт олны хөнгөлөлт

(15- дээс хүн)

1.

Том хүн

8000

6500

2.

Оюутан

3000

2000

3

Өндөр настан

3000

2000

4.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн

2000

1500

5.

Хүүхэд (ЕБС)

1500

1000

6.

Гэр бүлийн багц (A)

17,000

4 хүртэлх ам бүлтэй

7.

Гэр бүлийн багц (B)

20,000

5-аас дээш ам бүлтэй

8.

Аудио тайлбартай багц

10,000

8000

9.

Гэрэл зураг

(сонирхогчийн аппарат)

50,000

-

10.

Гэрэл зураг

(мэргэжлийн аппарат)

200,000

-

11.

Дүрс бичлэг

(Халх хаалга болон Махаранз сүмийн орчим)

100,000

-

12.

Кино, клип, нэвтрүүлгийн зэрэг авалт (1 цаг)

200,000-500,000

-

13.

Хүлээн авалт, үйлчилгээ (1 цаг)

100,000-800,000

-