image
clock
2024-02-19
Чойжин ламын сүм музей нь 2023 оны "ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНД ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ОНЫ ШИЛДЭГ ТӨРИЙН БОЛОН ТӨСӨВТ, ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ БАЙГУУЛЛАГА"-аар шалгарлаа.

Монгол Улсын түүх, соёлын өвийг иргэдэд тэгш хүртээмжтэй байдлаар таниулан сурталчлах ажлын хүрээнд хамтран ажилласан иргэд, албан байгууллагууддаа талархал илэрхийлье.