Цагийн хуваарь

Зуны хуваарь

Үйлчилгээ
Даваа - Ням
09:00 - 18:00
Оффис
Даваа - Баасан
09:00 - 18:00

Өвлийн хуваарь

Үйлчилгээ
Мягмар - Бямба
10:00 - 17:00
Оффис
Даваа - Баасан
09:00 - 17:00

Тасалбар

Гэрэл зураг авах
Сонирхогчийн аппарат
50,000₮
Том хүн
Монгол, гадаад
15,000₮
Өндөр настан
Эр 60+, эм 55+
6,000₮
Оюутан
Бакалавр
8,000₮
Хүүхэд
0-16 настай
0₮
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн
Үнэмлэхтэй
0₮
image

Зохион байгуулалт

Музей нь Махранз сүм, Гол ба Занхан сүм, Зуугийн сүм, Ядам сүм, Хотол чуулган тус Энх-Амгалангийн тив сүм нийт 5 сүм, хүндэтгэлийн 5 хаалга бүхий Монголын түүх, шашин, соёлын өвийн цогцолбор юм.
Музейн сан хөмрөгт монгол орны түүх, соёлын өв, шашны уламжлал зан заншлыг илэрхийлсэн 6000 гаруй үзмэр хадгалагддаг. Үүнээс 77 үзмэр нь “Монгол Улсын түүх, соёл хосгүй үнэт дурсгал”-ын жагсаалтад багтдаг.

Боловсролын хөтөлбөр

Чойжин ламын сүм музейн нь “Авдар дахь музей”, “Хайрцган дахь музей” боловсролын хөтөлбөрийг музей болон ерөнхий боловсролын сургуулиудтай хамтран тогтмол зохион байгуулдаг.
Авдар дахь музей хөтөлбөрийн зорилго нь соёлын өвийн талаарх хүүхэд залуусын мэдлэгийг дээшлүүлэх, музейн хосгүй үнэт өвийг сурталчлах тэдгээрийг хадгалан хамгаалахын ач холбогдлыг ойлгуулах, музейн боловсрол нийгмийн ажлын хөтөлбөрийг баяжуулан музейн чадавхыг нэмэгдүүлэх, соёлын өвийг сурталчлахад музей ба боловсролын байгууллагын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд оршино.
image

Музейн үйлчилгээний үнэ

Талбайн түрээс

Ямпай хаалга, Махаранз сүм
Хэрмэн хашааны гадна
3,000,000₮
60мин
Хүндэтгэлийн хаалга
Хэрмэн хашааны дотор
3,000,000₮
60мин

Гэрэл зураг авах

Ямпай хаалга, Махаранз сүм
Хэрмэн хашааны гадна
200,000₮
30мин
Хүндэтгэлийн хаалга, Гол ба Занхан сүм,
Зуу сүм, Ядам сүм, Өндөрийн сүм
Хэрмэн хашааны дотор
300,000₮
30мин

Кино, клип, нэврүүлгийн зураг авалт

Ямпай хаалга, Махаранз сүм
Хэрмэн хашааны гадна
400,000₮
30мин
Хүндэтгэлийн хаалга, Гол ба Занхан сүм,
Зуу сүм, Ядам сүм, Өндөрийн сүм
Хэрмэн хашааны дотор
500,000₮
30мин
Сүмүүдийн дотор бичлэг хийх
Соёлын яамны зөвшөөрөл шаардлагатай
4,000,000₮
30мин
Хосгүй үнэт, үнэт бүтээлийн зураг авалт
Соёлын яамны зөвшөөрөл шаардлагатай
5,000,000₮
30мин